Mortonse neuralgie

Mortonse neuralgie is een zenuwbeknelling onder de voet.


MORTONSE NEURALGIE doet pijn in de voorvoet met prikkelende uitstraling naar de tenen. Het begint met acute perioden van snijdende pijn in de voorvoet, soms met tintelingen, of een doof gevoel in de tenen.

Vaak begint het met te strakke schoenen op de sportbaan. Het uittrekken van de schoenen en masseren van de voeten brengt in het begin vrij snel verlichting, maar uiteindelijk worden de klachten erger en de pijnperioden houden langer aan.

De klacht betreft een irritatie van de zenuwen tussen de middenvoetsbeentjes, die verbinden de wreef met de tenen.

Mortonse neuralgiein het Engels. MORTONS NEUROMA ...

DE OORZAKEN

De oorzaak van Mortonse Neuralgie is een afwijkende voetstand. Dat kan

 1. Overbelast door zwaarlijvigheid. Kort gezegt meer gewicht dan de voeten waren ontwikkelt.

 2. Oude blessures, een verzwikte enkel, of een botbreuk, die vaak blokkades tussen de enkel botjes veroorzaken.

 3. Daarnaast de belasting van strakke schoenen, waardoor de zenuwen klem tussen de middenvoetsbeentjes komen te zitten.

 4. Lopen op hoge hakken en verschillende sporten kunnen Mortonse neuralgie en andere voetaandoendingen ook veroorzaken.

SPRAINED ANKLE ...

FOOT PAIN ...

ANKLE JOINT PAIN ...

ANKLE JOINT PAIN CASE FILE ...

METATARSALGIA - pijn in de voorvoetbeentjes


In werkelijkheid vinden wij ingezakte voeten, blokkades tussen de botjes, vaak de cuboid of de cuneiforms. Vaak zijn er strakke spieren, vaak die van de grote teen en de soleus in de kuit. Soms is wel een strakke onderhuidvetweefsel. Plantar myofascitis.


PLANTAR MYOFASCITIS ...

SYMPTOMEN

 • Tintillingen in de 2e, 3e of 4e tenen.

 • Pijn in de tenen en /of voorvoet.

 • Een brandende gevoel.

 • Uiteindelijk een dofgevoel. Polyneuropathie en diabetes moeten uitgesloten zijn.

 • Het gevoel dat er iets in voorvoet zit.

CHIROPRACTISCHE AANPAK

Uw chiropractor zal de oorzaak van het gezwel gaan opsporen, liever dan alleen naar de symptomen te kijken. Meestal is het wel in de voet, maar hij/ zij ook

 1. Het bekken bijvoorbeeld onderzoeken.

  SACROILIAC JOINT ANATOMY ...

  SACROILIAC JOINT ...

 2. De blokkades in de voet behandelen.

 3. Mobiliseren van de middenvoetbeentjes.

 4. Een behandeling van de plantar fascia. Het is van belang de overdruk op de zenuwen op te heffen.

 5. Advies voor passende schoenen. Liever op stap met een mooie hoed en laat uw hoge hakken en strakke laarzen thuis!

 6. Advies over afvallen. FREE WEIGHT LOSS PROGRAMS ...

 7. Revalidatie. Oefeningen die u dagelijks thuis hoort te doen.

 8. Soms zijn steunzolen met bepaalde elementen nuttig.

 9. Het komt niet vaak voor dat een prik met corticosterioden of een chirurgische ingreep noodzakelijk is.

Eerlijk gezegd, is mortonse neuralgie één van mijn favoriete klachten in de kliniek. Chiropratie past zeer goed bij behandeling ervan.


NEDERLANDSE GROOTSTE VIJAND

Een jonge vrouw is van de trap gevallen en heeft haar spronggewricht verbrijzeld. Zij liep elf jaar lang op haar tenen ... kan Chiropractie wat voor haar betekenen...? ANKLE JOINT PAIN CASEFILE ...

NUTTIGE LINKS

Verzwikte enkel: SPRAINED ANKLE ...

Kraakbeen: HYALINE CARTILAGE ...

KIPPEN BOTTEN TEGEN ARTROSE ...

 • Ga terug van MORTONSE NEURALGIE naar CHIROPRACTIC HELP home page …

 • Ga vanuit Mortonse Neuralgie naar CHIROPRACTIE BARENDRECHT …

 • Maak een afspraak bij CHIROPRACTIE DORDRECHT …

  MORTONSE NEURALGIE

  Vond u dit pagina nuttig? Dan stuur MORTONSE NEURALGIE naar een vriend die lijdt van pijn aan de voeten.

  Share this page:
  Enjoy this page? Then forward it to a friend. Here's how...

  Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.